O mne

Na svet sa dá nazerať rôzne. Realisticky, optimisticky, čiernobielo, s pochopením, zatrpknuto….
Chcem Vám ukázať svet ako ho vidím ja.

Cez zrkadlo.

The world can be perceived in many different ways. Optimistically, pesimistically, in black and/or white, with compassion, with bitterness… I would like to show you how I perceive it myself.

Through the looking glass.

Zrkadlo je pre mnohých len obyčajným odrazom reality. Tí, ktorí vedia snívať ale vedia, že zrkadlo nie je obyčajná vec. Zrkadlo je portálom na vstup do diania za reálnym svetom. Na miesto, kde nič nie je nemožné, kde naše túžby, sny a fantázie dostávajú reálne kontúry. Je to svet, kde popúšťam uzdu svojej fantázii a snívam. Zrkadlo fotoaparátu mi umožňuje ukázať tento svet aj Vám. Tak poďte so mnou a snívajte….

To many, what they see in a mirror is a mere reflection of reality. For those who dream, a mirror can be a portal beyond our everyday lives. A portal into the place where nothing is impossible, where our dreams, desires and fantasies become alive. For me, it is the world where I dream and let the fantasy go wild. It is thanks to the mirror of my camera that I can create with and share my internal world with you. So take a step and come dreaming with me.